Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между "Роял Електроникс Трейд" ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на Thunder.bg

Дефиниции

"НИЕ", "РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ТРЕЙД", "ДРУЖЕСТВОТО" – означава "Роял Електроникс Трейд" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Андрей Ляпчев“ 9, ЕИК 200418966, тел: 0888 99 53 35, e-mail: sales@thunder.bg, дружество –собственик на онлайн магазина Thunder.bg

"САЙТ" – означава уебсайта на адрес Thunder.bg

"ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на адрес Thunder.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.

"КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

"ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").

"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Регистрация не е необходима за ползването на сайта и за да направите поръчка. За да извършите покупка от сайта е необходимо да имате навършени 18 години!

ВАЖНО! С потвърждаването на вашата поръчка вие декларирате, че имате навършени 18 години.

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в количката. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като дружеството не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Дружеството си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Дружеството онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Ако цената на продукта включва и цената на доставката, това е изрично упоменато!

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

За да се възползвате от вашата законова гаранция, сте длъжни да пазите и предоставите получения от вас касов бон! Той е единственото валидно средство за доказване на датата на извършената покупка!

За определени продукти е възможно и получаването на Гаранционна Карта, която също трбва да бъде представена но не е задължителен атрибут за удостоверяване на правото ви на гаранция.

Информация за процедурата за гаранционно обслужване на закупения от вас продукт може да получите на телефон 0888 99 53 35 или e-mail: sales@thunder.bg

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон 0888 99 53 35 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/).

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да направите следните стъпки:

  1. Изберете продукта, който искате да поръчате.

  2. Изберете количеството, което желате да закупите.

  3. Добавете избрания от вас продукт в кошницата, натискайки бутона „КУПУВАМ“

  4. Ако желате да продължите да пазарувате и други продукти натиснете бутона „ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ПАЗАРУВАМ“ и повторете стъпки от 1 до 3.

  5. След като сте добавили в кошницата всички желани от вас продукти натиснете бутона „ПОРЪЧВАМ“. Ако не виждате този бутон отидете във „Моята Количка“ като натиснете кошницата в горния край на екрана“ и след това натиснете бутона „ПОРЪЧВАМ“.

  6. Попълнете вашите данни за доставка в полетата „Име и фамилия:“, „Град (с.):“, „Адрес за доставка:“, „Телефон:“ . Полетата „E-Mail :“ и „Допълнителен коментар или данни за ФАКТУРА:“ не са задължителни за да бъде извършена доставката. Полето „E-Mail :“ е необходимо само и единствено за да получите потвърждение на вашата поръчка на вашата електронна поща. Ако желаете да получите фактура, моля попълнете данните на фирмата в полето „Допълнителен коментар или данни за ФАКТУРА:“. Ако имате някъкъв коментар или уточнение свързано с доставката използвайте същото поле.

  7. Кликнете полето за съгласие за използването на личните ви данни

  8. Натиснете бутона „Потвърждение на поръчката“

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

Плащане при доставка

Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите общи условия, при използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Роял Електроникс Трейд от негово име и за негова сметка.

При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума.


ВАЖНО !!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Роял Електроникс Трейд няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.


Договор

Договорът за продажба от разстояние между Роял Електроникс Трейд и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на клиента. Ако клиент е предоставил електронна поща, то тогава, потвърждаването на сключен с Роял Електроникс Трейд договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България чрез куриерска фирма с която Роял Електроникс Трейд има сключен договор. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Срокът на доставка е между 1-5 работни дни (зависи от населеното място).

Доставка до адрес се извършва с куриер за дните:
понеделник до петък: 9.00 до 17.30ч
В събота, неделя и по време на официалните празници не се извършват доставки.

ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер за съответното населено място. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставка, ако такава е дължима.


Роял Електроникс Трейд си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) доставката се извършва до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва:
1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката може да се свъже с вас на телефона за връзка, който сте ни предоставили за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Роял Електроникс Трейд задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Роял Електроникс Трейд/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.


Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, бул. Андрей Ляпчев 9, Роял Електроникс Трейд ЕООД. Телефон: 0888 99 53 35.

Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.


ВАЖНО !!! Правото на отказ може да бъде упражнено само, ако потребителят е представил на Роял Електроникс Трейд стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, можете да нaмерите ТУК > ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Роял Електроникс Трейд, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на нашите електронни магазини.

Цялата информация за нашата политика за защита на личните данни може да намерите ТУК.

"Бисквитки" – Cookies

БИСКВИТКИ - Cookies - това е малко количество информация , което уеб сървъра изпраща на браузера и той я запомня.. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Повече информация за бисквитките може да намерите на адрес http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите, продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Повече информация за отказ от Google Analytics бисквитки може да намерите на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

За да научите повече за това каква информация може да събират трети страни през нашите уеб сайтове, моля посетете следните страници:

http://www.google.bg/privacypolicy.html

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки е възможно да се наруши функционирането на сайта


Други

Роял Електроникс Трейд се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности и цени е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Роял Електроникс Трейд си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Роял Електроникс Трейд преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Роял Електроникс Трейд не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

Актуализация

Роял Електроникс Трейд може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

Фирмени магазини - работно време
гр. София
бул."Г.М.Димитров" бл. 60
Дианабад бл. 60 тел.: 0885 81 61 61

Работно време:
понеделник-петък: 9.00-18.00ч.
събота: 10.00-15.00ч.Богат избор на Тонколони, Усилватели, Кабели, Дистанционни, Компютърни и мобилни аксесоари и др.
Фирмени магазини - работно време гр. София
ул. "проф. Георги Брадистилов" 2
до ректората на Технически Университет
Продажби на ЕДРО и дребно

тел.: 0888 95 16 88

Работно време:
понеделник-петък: 9.00-18.00ч.